Ο Σπηλαιώδης ιερός ναός της Παναγίας στα Μάταλα, είναι μια εκκλησία η οποία ξεπροβάλει μέσα από ένα βράχο η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια κατακόμβη.

Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο των διωγμών από τους Χριστιανούς.

Ο ναος είναι χτισμένος μέσα στη σπηλιά και αποτελείται από δυο μαρμάρινα τέμπλα και κιονόκρανα που προέρχονταν από μια παλαιότερη εκκλησία της πρώτης βυζαντινής περιόδου.