Οι Γκαγκάλες βρίσκονται γύρω στα 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 255 μέτρων. Με γύρω στους 300 κατοίκους οι Γκαγκάλες αποτελούν ένα παραδοσιακό χωριό.

Κύριες ενασχολήσεις των κατοίκων είναι κυρίως αγροτικές εργασίες όπως παραγωγή ελαιολάδου, δημητριακών, σταφίδας και κτηνοτροφικών φυτών καθώς και παραγωγή αγκινάρας τον χειμώνα.