Οι βυζαντινές οχυρώσεις των Χανίων, μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, αποτελούν το όριο που διαχωρίζει την παλιά πόλη από την οχυρωμένη της ακρόπολη. Στους παλιούς χάρτες της πόλης, αλλά και στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, διακρίνεται καθαρά το περίγραμμα του Τείχους που περιέβαλε το λόφο Καστέλλι.

Τη σημερινή μορφή του πήρε κατά τον 7ο αιώνα, στην πρώτη βυζαντινή περίοδο, ενώ δέχτηκε εκτεταμένες επεμβάσεις κατά την περίοδο των Βενετών. Με την οικοδόμηση των νέων τειχών του οχυρωματικού έργου των Βενετών, οι βυζαντινές οχυρώσεις περιήλθαν σε αχρηστία, οι οποίες με τα χρόνια ενσωματώθηκαν στις κατοικίες που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτές.

Στο εσωτερικό της οχύρωσης, υπάρχουν χώροι που πιθανότατα να είχαν οικιστική και αποθηκευτική χρήση, ενώ ορισμένοι από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, το μνημείο διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ έχει αναδειχθεί το μεγαλύτερο τμήμα του και έχουν αποκατασταθεί αρκετά από τα σημεία του Τείχους.