Στο Γάζι σε ειδική αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου βρίσκεται η Αρχαιολογική Συλλογή του Δήμου Μαλεβιζίου η οποία εγκαινιάστηκε το 2011 και φιλοξενεί περίπου 500 αρχαία αντικείμενα.

Τα εκθέματα από τα οποία τα περισσότερα αποτελούν δωρεά από την οικογένεια Μεταξά φαίνεται ότι προέρχονται από διαφορετικές εποχές της αρχαίας Κρητικής ιστορίας.

Πιο συγκεκριμένα η έκθεση χωρίζεται σε επτά κατηγορίες με βάση την προέλευση των αντικειμένων. Οι ενότητες αυτές είναι: λογοτεχνία, κεραμική, πηλοπλαστική, ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, μεταλλικά αντικείμενα και τέλος αρχαία κοσμήματα.

Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον Αρχαίο Κρητικό πολιτισμό από το 6000 π.Χ. έως και τον 2ο αι μ.Χ.