Στην νοτιοανατολική άκρη του ιστορικού νησιού της Σπιναλόγκας βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο του Filippo Verneda εμφανίζεται πρώτη φορά το 1653.

Πρόκειται για έναν δίκλιτο ναό, με το νότιο κλίτος του να είναι μεταγενέστερο, ενώ εξωτερικά γύρω απο τον ναό βρίσκονται παλαιοί τάφοι.