Το χωριό Κάτω Αρχάνες βρίσκεται 14 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ηρακλείου σε υψόμετρο 360 μέτρων, στην εύφορη πεδιάδα με τους αμπελώνες κάτω από το όρος Γιούχτα.

Το χωριό στην ουσία έχεις σχηματιστεί από 4 τέσσερις παλαιότερους οικισμούς, τις Κάτω Αρχάνες, τα Αμπελά, την Κερά Ελαιούσα, και τις Πατσίδες. Για πρώτη φορά αναφέρεται σε ενετικά έγγραφα με τα ονόματα δύο εκ των οικισμών, Arcanes Catto, Pacidhes Apano και Pacidhes Catto.

Ο πληθυσμός του χωριού ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή του 2011 σε 610 κατοίκους. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του χωριού είναι η αμπελοκομία και η παραγωγή σταφίδας.