Ο Βρασκάς είναι ένα πολύ μικρό χωριό στην περιοχή των Σφακίων δίπλα από το χωριό Κομιτάδες με υψόμετρο 150 μέτρα το οποίο έχει εξαιρετικά μικρό πληθυσμό.

Το χωριό φαίνεται να πήρε το όνομα του από τα πήλινα αγγεία που χρησιμοποιούνταν ως κυψέλες και ονομάζονταν βρασκιά και ο κατασκευαστής τους βρασκάς.