Ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα συγκροτήματα ανεμόμυλων στην χώρα βρίσκεται στο Σελί Αμπέλου στο Οροπέδιο Λασιθίου και φαίνεται πως ξεκίνησε την λειτουργία του στα τέλη του 19ου αιώνα.

Χτισμένο στο βορεινό τμήμα του Οροπεδίου το συγκρότημα κάποτε αποτελούταν από περισσότερους από 10.000 νερόμυλους οι οποίοι αποτελούσαν σημαντικό εργαλείο των αγροτών καθώς παρήγαγαν την ενέργεια που χρειαζόταν για να υδρευτούν οι καλλιέργειες τους.

Επίσης χαρακτηριστικό του Οροπεδίου αποτελούν οι 24 πέτρινοι αλευρόμυλοι που έχουν διασωθεί τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι Λασιθιώτες για να αλέθουν.

Σήμερα κάποιοι από τους μύλους έχουν αναστηλωθεί ενώ σε λειτουργία φαίνεται να είναι περίπου 200. Τέλος το συγκρότημα ανεμόμυλων ακόμα αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης.