Ο ιερός ναός του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται στην Κριτσά, είναι ένας δίκλιτος ναός με εξαιρετικές τοιχογραφίες να τον διακοσμούν του 15ου αιώνα.

Βρίσκεται σε ένα σημείο όπου υπήρχε παλαιότερη βασιλικού τύπου εκκλησία, ενώ η χρονολογία κατασκευής του βόρειου και του νότιου κλίτους διαφέρουν καθώς πρώτα χτίστηκε το βόρειο και έπειτα κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας χτίστηκε και το νότιο.