Ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται στον νομό του Οροπεδίου Λασιθίου και χωρίζεται σε δύο οικισμούς, το Κάτω Χωριό ή Άγιος Γεώργιος και το Πάνω Χωριό ή Πλαθιανός.

Το χωριό, το οποίο έχει περίπου 500 κατοίκους, πήρε το όνομα του απο την ομώνυμη εκκλησία του η οποία και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο.

Η παράδοση αναφέρει ότι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, μετά την διάλυση των σπιτιών τους, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Γεώργιο συμβάλλοντας έτσι στην πληθυσμιακή ανάπτυξη και δημιουργία του χωριού.