Το χωριό Αβρακόντε που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του νομού Λασιθίου, είναι κτισμένο σε οροπέδιο στις πλαγιές του Όρου Δίκτη (Λασιθιώτικα) και πολύ κοντά στο Δικταίο Άντρο.

Χαρακτηριστικό του ορεινού αυτού χωριού είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, καθώς τα πρώτα σπίτια ήταν χαμηλά, χτισμένα σε κύκλο, πολύ κοντά το ένα με το άλλο και είχαν ελάχιστα ή καθόλου παράθυρα έτσι ώστε να προστατεύονται οι κάτοικοι από επιδρομές εχθρών.

Στην κοινότητα Αβρακόντε, στην οποία ανήκει και η κοινότητα Κουδουμαλιά, παρατηρείται η συνεχής πτώση του αριθμού του πληθυσμού.