Ο νερόμυλος της Πλάτης βρίσκεται σε μια πλαγιά με εξαιρετική θέα λίγο πάνω από το ομώνυμο χωριό στο Οροπέδιο Λασιθίου και σώζεται μέχρι σήμερα σε καλή κατάσταση.

Στο παρελθόν από το βουνό κατέβαιναν τα νερά που ακολουθούσαν ένα πέτρινο αυλάκι, κινούσαν τον μύλο και άλεθαν τα σιτηρά των κατοίκων.

Ο νερόμυλος της Πλάτης έχει ακόμα μια πέτρινη στέρνα που όπως λέγεται εκεί μαζευόταν το νερό αργά αργά την εποχή που δεν κατέβαιναν πολλά νερά, έτσι ώστε όταν γεμίσει να κινητοποιήσει τον μύλο.