Στη βόρεια πλευρά του Μιραμπέλλου, βρίσκετε η Σπιναλόγκα, γνωστή και ως το νησί των λεπρών.

Η αρχαία ονομασία του νησιού ήταν Καλυδών μέχρι την εποχή της κατοχής των Ενετών που έδωσαν το σημερινό όνομα και λόγο της θέσης του από τα αρχαία χρόνια ήταν οχυρωμένο για την προστασία της τότε πόλης "Ολούς".

Ένα νησί με μεγάλη ιστορία καθώς έχουν γίνει Αραβικές επιδρομές, έχει υπάρξει ενετικό οχυρό, έχει γίνει κατάληψη από του Οθωμανούς κατά την τουρκοκρατία, καθώς και έχει υπάρξει λεπροκομείο κατά τις αρχές του 19ου αιώνα.

Τις τελευταίες δεκαετίες το νησί των λεπρών έχει αρκετά χιλιάδες επισκέψεις τουριστών καθώς επίσης και αρκετές αναστυλώσεις έχουν γίνει στα κτήρια.