Η Νίδα είναι ένα εύφορο οροπέδιο στο κέντρο περίπου του Ψηλορείτη και σε υψόμετρο 1.450 μέτρων.

Η Νίδα είναι ένα εύφορο οροπέδιο στο κέντρο περίπου του Ψηλορείτη και σε υψόμετρο 1.450 μέτρων.

Δυτικά του οροπεδίου ξεκινά η διαδρομή για την κορυφή Ίδα του Ψηλορείτη όπου από την προφορά των λέξεων «στην Ίδα» προκύπτει και το όνομα Νίδα του οροπεδίου.

Η Νίδα θεωρείται περιοχή με πλούσια κτηνοτροφική παραγωγή μέχρι σήμερα, ενώ ακόμα σώζονται εκεί τα μιτάτα των βοσκών, τα οποία είναι πέτρινα κτίσματα που φιλοξενούσαν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Στο οροπέδιο βρίσκεται επίσης το εντυπωσιακό σπήλαιο Ιδαίον Άντρον, το σπήλαιο μέσα στο οποίο σύμφωνα με την μυθολογία ανατράφηκε ο Δίας.