Το χωρίο Νύβριτος ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ρούβα και βρίσκεται λίγο πρίν το Ζαρό.

Μην χάσετε επίσης στην Πίσω Βρύση έναν υπέροχο πλάτανο.