Στο βορειοανατολικό άκρο του κόλπου του Μεραμπέλου, στο νομό Λασιθίου, αντικρίζει κανείς από την παραλία του Θόλους ένα μικρό νησί, την Ψείρα. Το όνομα του νησιού οφείλεται στο σχήμα που έχει και θυμίζει το γνωστό παράσιτο.

Εκτός από το περίεργο σχήμα της, η Ψείρα είναι μία αρκετά σημαντική περιοχή, καθώς έχουν ανακαλυφτεί τα ερείπια μια μικρής μινωικής πόλης. Σύμφωνα με ευρήματα, το νησί κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους και καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως εξαιρετικής ποιότητας αγγεία, τοιχογραφίες και πολλά εργαλεία. Επίσης, ανακαλύφθηκαν σημαντικά τεχνικά έργα και δύο φράγματα συλλογής ομβρίων υδάτων, που αποκαλύπτουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων και κυρίως των τεχνιτών έργων που συνέβαλλα ν σημαντικά στην ύδρευση και την καλλιέργεια του νησιού κατά τη Μινωική Εποχή.

Το νησί, αν και μικρό, φαίνεται ότι κατοικήθηκε οικογένειες ευκατάστατων εμπόρων, τεχνιτών και ψαράδων, που κατά κύριο λόγο ασχολούνταν με το εμπόριο, όπως του σφουγγαριών και της χρωστικής πορφύρας.