Το φράγμα Αποσελέμη, αποτελεί ένα τεχνικό φράγμα του οποίου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2012. Πηγή του νερού του φράγματος ή αλλιώς της λίμνης Λαγκαδά όπως λέγεται η περιοχή, είναι το Οροπέδιο Λασιθίου.

Μέσα στο φράγμα, υπάρχει το χωριό Σφεντύλι, το οποίο πλέον δεν κατοικείται λόγω του νερού που περιβάλλει τις κατοικίες.

Πρόσβαση

Στο φράγμα Αποσελέμη μπορείτε να μεταβείτε εύκολα, μιας και βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα βορειότερα του χωριού Αβδού και των Γωνιών Πεδιάδας.