Στο Οροπέδιο Λασιθίου, κοντά στο χωριό Αβρακόντε, βρίσκεται η Μικρή Λιμνοδεξαμενή του Χαυγά και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής με την μεγάλη.

Στην Ελλάδα, ο όρος «λιµνοδεξαµενή» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μελέτη και την κατασκευή αυτών των τεχνικών έργων κατά τη δεκαετία του ’80. Ο όρος αναφέρεται σε εξωποτάµιους ταμιευτήρες επιφανειακών υδάτων. Πρόκειται, δηλαδή, για «τεχνητές λίμνες», που διαμορφώνονται µε εκσκαφές και φράσσονται µε ανάχωμα, που κατασκευάζεται σε επιλεγμένη περιοχή µε κατάλληλα μορφολογικά χαρακτηριστικά, συνήθως αμφιθεατρικής μορφής.

Η Μικρή Λιμνοδεξαμενή του Χαυγά ξεκίνησε να κατασκευάζεται περίπου το 1995 ως εξωποτάµια µε καλυμμένη μεμβράνη, ενώ λίγα χρόνια αργότερα κατασκευάστηκε η Μεγάλη Λιμνοδεξαμενή. Αν και είχαν δημιουργηθεί κάποιες εγκαταστάσεις φιλοξενίας επισκεπτών με δενδροφυτεύσεις και πέτρινα καθίσματα, δυστυχώς δεν λειτουργούν σήμερα λόγω έλλειψης συντήρησης και προστασίας. Ο χώρος γύρω από τις Λιμνοδεξαμενές είναι ιδανικός για ξεκούραση και αναψυχή κάτω από το βαθύ ίσκιο των πρίνων.